Gassfylling

Luften i avstanden mellom glassene i en isolerrute kan erstattes med ulike typer gass for å bedre rutens egenskaper m.h.t. isolasjonsevne og/eller lyddemping. De mest brukte gassene er argon og krypton.
Til forbedring av rutens støydempende egenskaper benyttes svovelhexafluorid.
En kombinasjon med argon og svovelhexafluorid benyttes for å bedre så vel isolerende som støydempende egenskaper.Glassavstanden spiller også en rolle med hensyn til hvilken effekt de respektive gassene vil gi. Men dette skal du slippe å måtte sette deg inn i. Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg med å optimalisere glassvalget ditt til en fornuftig pris