U-verdi

U-verdien er ganske enkelt isolasjonsevnen til ruta.
Jo lavere U-verdi dess bedre isolasjonsevne.

Byggeforskriftene fra 2010 setter krav om at vinduer i nye bygninger skal ha U-verdi 1,2.

Gamle vinduer med kun ett enkeltglass har en U-verdi på rundt 5, mens med dagens isolerglassruter kan man få et vindu med u-erdi helt ned til 0,7!

Selv om vinduene i en vanlig bolig utgjør kun 5–10 % boligens totale ytterflater,
kan vinduene stå for 40 % av varmetapet!
Så har mer enn 20år gamle ruter, bør du virkelig vurdere å kontakte oss for utskifting av disse.

Eksempel på energibesparelse

I følgende eksempel er det presentert hva som blir den omtrentlige reduksjonen i varmetap av å bytte ut et typisk 1970-talls 2-lags isolerglassvindu (U-verdi 2,4) med et moderne vindu (U-verdi 1,2). Eksempel: En vinterdag er det -8°C ute og 22°C inne. Det gir en temperaturforskjell på 30 kelvin (K) mellom ute- og innemiljøet. Det totale arealet for dette vinduet (glass og karm) er 1,7m². Tidsenhet i eksemplet er 1 time.

Vindu etter byggeforskrift 1987: 30K x 1,7m² x 2,4 W/m²K = 122,4 W

Vindu etter TEK 07 og 10: 30K x 1,7m² x 1,2 W/m²K = 61,2 W

Forskjellen i varmetap mellom nytt og gammelt vindu blir ca. 60 W. Med andre ord vil en ved å bytte vindu spare den energimengde som en 60 W tradisjonell lyspære vil forbruke i samme tidsrom. Med en strømpris på ca. 1 kr per kWh vil en spare kr 1,44 per døgn på å bytte ut vinduet. I tillegg vil komfortnivået øke da kondens, kaldras og støygjennomgang vanligvis også reduseres.