Støydempende glass

Støy er et voksende miljøproblem fremfor alt langs sterkt trafikkerte gater, og veier med tung trafikk.
Den forstyrrende støyen trenger hovedsakelig inn i bygninger gjennom glasspartier og utettheter i konstruksjonene.

Nå finnes det svært gode produkter for å løse dine støyproblemer, uansett om man ønsker å dempe utendørs støy eller innendørs støy mellom ulike rom.
Den lydisolerte ruten kan også settes sammen med flere andre funksjoner!