Sikkerhetsglass

Glass er sterkere enn man kan tro, og styrken øker med tykkelsen.
Før brukte man 2mm maskinglass som er veldig skjørt og selvfølgelig gjør sitt til at man har oppfatningen om hvor skjørt glass er. Nå brukes 2mm glass til bilder o.l. og vi har minimum 4mm glass i dagens vinduer og dører. Men det finnes jo steder der dette ikke er nok. For eksempel glasstak og områder der bitene ellers ville blitt svært skadelige ved brekkasje. Her bruker man nå sikkerhetsglass som enkelt eller satt i kombinasjoner hindrer farene ved brekkasje. Sikkerhetsglass er i hovedsak herdede og laminerte glass.

Herdet glass:
Herdet glass tåler støtbelastninger opp til 5 ganger så bra som vanlig glass,
og er et godt valg når glasset må tåle store belastninger fra tunge, uskarpe gjenstander. Dessuten elimineres risikoen for termiske brudd, hvilket er spesielt aktuelt for glass som absorberer mye varme f.eks. bak steketoppen.
Når herdet glass knuses har det et karakeristisk bruddmønster ved at det totalgranulerer og blir til mange små ufarlige glassbiter som minimerer risikoen for alvorlige kuttskader.

Varmetest av herdet glass:
Herdet glass kan i sjeldne tilfeller spontangranulere. Partikler av nikkelsulfid kan få glasset til å briste pga. Volumsøkning ved tilstandsendring. Gjennom varmetest påskyndes tilstandsendrngen, hvilket avslører så godt som alle glassruter med nikkelsulfid ved at de granulerer.

Laminert glass:
Dette er glass som er satt sammen med en eller fler plastfolier imellom glasslagene. Glasset sprekker når det overbelastes, men glassplintene henger fast i plastfolien. Dette forhindrer gjennomtrengning og minsker risikoen for kuttskader. Lamineringen påvirker ikke glassets optiske egenskaper. Laminert glass beskytter dessuten mot UV-stråling med en UV-transmisjon på ca. 2%. For vanlig floatglass er den ca. 50%.