Kondens på glasset

Innvendig Kondens:
Når det dannes kondens innvendig, kommer dette av at vinduet er dårlig isolert. Dette inntreffer spesielt ved høy luftfuktighet inne og lav temperatur ute. Kondensen kommer som oftest frem nederst på vinduet der luftbevegelsene er minst.

Isolerruter med distanselister i standard utførelse gir kuldebroer i randsonen. Dette øker faren for dannelse av kondens. Til og med isdannelser kan forekomme i ugunstige tilfeller. Risikoen for kondens i kantssonen er større på tolags ruter enn på trelags ruter. Med energispareglass økes glassflatens overflatetemperatur betydelig, dog ikke i randsonen.

Utvendig kondens:
I dag lages vinduer med så lav U-verdi at det under spesielle forhold kan dannes kondens på utsiden av rutene.
I vindstille, kaldt og klart vær, kan den ytre ruten miste så mye varme ved utstråling mot himmelen at den til og med får lavere temperatur enn luften ute. I vindstille, kaldt og klart vær, kan den ytre ruten miste så mye varme ved utstråling mot himmelen at den til og med får lavere temperatur enn luften ute
Dersom luftfuktigheten samtidig er høy, hvilket først og fremst skjer vår og høst kan rutens temperatur bli lavere enn duggpunktet, og det dannes kondens. Energitapet innenfra er ikke nok til å holde ytterglassets temperatur over duggpunktet for uteluften. Utvendig kondens dannes først og fremst om natten, og er som oftest av kort varighet. Den forsvinner når solen varmer luften, akkurat som morgenduggen i gresset.Det er dessverre vanskelig å forutsi hvor stor risikoen for utvendig kondens er da den forårsakes av en rekke sammenfallende faktorer. Bedre U-verdi og lavere innetemperatur øker risikoen for utvendig kondens.Vinduenes plassering er også av betydning. Avkjøling av glassoverflaten reduseres av store takutspring markiser, skodder, utvendige persienner, trær og busker foran vinduene eller nærliggende bygninger. Sammen og hver for seg reduserer dette risikoen for kondens