Dagens produksjonsmåte

Glasset fremstilles av sand, soda og kalk med små tilsetninger av cmagnesium, aluminium og jern, samt et herdemiddel for å homogenisere glassmassen. Her blir det også tilsatt knust glass som kan smeltes inn og brukes på nytt.
De godt blandede råmaterialene smeltes ved ca. 1550oC i smelteovnen. Når glassmassen holder en temperatur på ca 1100 oC, flyter den ut på ett bad av smeltet tinn og danner et kontinuerlig glassbånd i en kontrollert atmosfære. Etter tinnbadet synker temperaturen sakte fra 600 grader til romtemperatur for å unngå spenninger i glasset. Deretter skjæres det til passende formater.